KNLTB man slice confetti

Hét bewijs: tennissers hebben een betere gezondheid

Gelukkig mag er op alle buitenbanen in Nederland weer recreatief tennis en padel gespeeld worden, zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Daar zijn we allemaal enorm aan toe! Ook fijn dat de avondklok verlengd is tot 22.00 uur – nu het ‘s avonds langer licht is kun je ook net even wat langer blijven tennissen en genieten.

En maar goed ook dat we weer kunnen tennissen, want het helpt de coronakilo’s in bedwang te houden en draagt bij aan onze vitaliteit en fysieke, mentale en emotionele gezondheid.

In Nederland hebben we professor Erik Scherder die ons er continu op wijst hoe belangrijk bewegen is voor onze fysieke en mentale gezondheid, maar dit bewijs komt ook uit het buitenland.

Het bewijs

De Amerikaanse tennisbond USTA heeft een vragenlijst onderzoek verricht onder haar leden, waar 10.380 tennissers op gereageerd hebben. Zij gebruikten de zogeheten 36 Short Form Health Survey, een gevalideerde vragenlijst waarbij naar ervaren gezondheid en gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven gevraagd werd. In dit onderzoek werden 8 gebieden in beeld gebracht: fysiek en sociaal functioneren, pijn, rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving.

Van de personen die reageerden was het merendeel (80%) tussen de 40 en 69 jaar oud, vrouw (63%), had een normaal gewicht (gemiddelde BMI 24,9±4,1 kg/m2) en (slechts) 1,4% rookte.

Wat deze studie liet zien dat alle tennissers op álle gezondheidsvlakken beter scoorden dan de doorsnee populatie, vooral op het gebied van vitaliteit, algemene gezondheid en fysiek functioneren. Jongere spelers scoorden wat hoger dan oudere spelers.

Lager BMI

Tennissers die rapporteerden dat ze meer dan één keer per week speelden hadden significant hogere uitkomsten op alle vlakken. Betere tennissers scoorden op alle vlakken hoger dan minder goede tennissers. Maar ook binnen de groep van betere tennissers scoorden diegenen die vaker speelden beter dan diegenen die minder vaak speelden (behalve op pijn). Betere tennissers hadden gemiddeld ook een wat lagere BMI dan minder goede tennissers (26,1 vs. 23,4 kg/m2).

Tot slot gaf 97,7 % (!) van de spelers aan dat tennis bijdroeg aan het op een positieve wijze managen van hun gezondheid en well-being. Dat is een veelbelovende bevinding in een zo grote, heterogene groep spelers! Veelbelovend is ook dat hoe meer je tennist en hoe beter je tennist, hoe groter het positieve effect. Niet alleen op je fysieke gezondheid, maar ook op je mentale en emotionele gezondheid. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat 10% van de deelnemers ouder was dan 70, maar nog steeds aan het tennissen was.

Waar wacht je nog op?

Kortom, waar wacht je nog op?! Het is tijd om weer de baan op te gaan en de vruchten te plukken van alle gezondheidsvoordelen die tennis (en padel!) biedt. Met zijn tweeën, zijn drieën of zijn vieren, of wellicht zelfs met een leraar erbij. Geniet ervan!

Meer lezen?

Meer lezen over de gezondheidsvoordelen die ook in internationale media onder de aandacht worden gebracht? Check onderstaande artikelen:

5 reasons why tennis is the best sport for staying healthy

All you need is love: study finds tennis is better than the gym

The best sport for a longer life? Try tennis

Babette Pluim
Bondsarts KNLTB