Handen schudden aan het net fairplay

Regelgeving & Fair Play

Tennis kan als geen andere sport mensen verbinden en verenigen, ongeacht hun leeftijd, afkomst en geslacht. Dat komt mede door zijn omvang en de brede afspiegeling van de samenleving, want tennis is er voor iedereen. Ook door het karakter en de cultuur van de sport, verbindt tennis. Hoe hard het er op de baan ook aan toe kan gaan, na afloop is de sport een toonbeeld van sportiviteit. Een hand na de wedstrijd en een drankje drinken met je tegenstander, dat is bij tennis heel normaal. Sportiviteit en respect, daar gaat het om.

Regelgeving

De KNLTB is als overkoepelende sportbond verantwoordelijk voor het opstellen, handhaven en ontwikkelen van de diverse regels binnen de Nederlandse tennissport. Alle statuten en reglementen van de KNLTB vind je hier. Daarnaast zijn er voor het spelen van competities en toernooien, naast de reglementen nog een aantal aanvullende regels en voorwaarden opgesteld:  

Fair Play

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Bij de KNLTB staan we voor een integere tennissport.  

Op en naast de tennisbaan dient iedereen zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB heeft integriteit daarom in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. Het doel van deze aanpak is om bewustwording te creëren bij iedereen binnen de tennissport en te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Daarnaast moet het er ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. De KNLTB wil met het project Fair Play bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.