junioren tour meisje focus return

Talentstatus en school

Om sport en school te combineren bestaan er Topsport Talentscholen (LOOT scholen). Voor het volgen van onderwijs op deze scholen heb je een talentstatus nodig. 

Topsport Talentscholen

Op een Topsport Talentschool kun je onderwijs volgen met een aangepast programma. In Nederland zijn er ongeveer dertig Topsport Talentscholen die de combinatie studie en topsport in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) mogelijk maken. Zij houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden. Hierbij kun je denken aan: 

 • Een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden; 
 • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken; 
 • Uitstel of vermindering van huiswerk; 
 • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken; 
 • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken; 
 • Begeleiding van een LOOT-begeleider 
 • Gespreid examen over twee schooljaren.  

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A of HP-status en voor beloften, nationale talenten en internationale talenten met een talentstatusDe Topsport Talentscholen zijn verenigd in de stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT). Meer informatie en de locaties van de scholen kun je vinden op de website van Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport.

Verder zijn er naast de Topsport Talentscholen steeds meer topsportvriendelijke scholen, waar bijvoorbeeld getennist kan worden naast de schooluren. 

Talentstatus en procedure toekenning vanaf 2021/2022

Met een talentstatus kun je voortgezet onderwijs volgen op een Topsport Talentschool. Vanaf 2007 zijn de talentstatussen (belofte-, nationale- en internationale talentstatus) steeds toegekend op basis van dezelfde criteria. Deze criteria, het zogenaamde talentprofiel, wordt opgesteld door de KNLTB in overeenstemming met het NOC*NSF. Naast het verzoek van NOC*NSF om de criteria aan te scherpen, waren wij als KNLTB ook van mening dat de criteria al enkele jaren niet zijn aangepast naar de huidige meetlat van topsport. Verder zijn er naast de Topsport Talentscholen steeds meer topsportvriendelijke scholen, waar bijvoorbeeld getennist kan worden in goede overeenstemming met de schooluren conform de nieuwe beleidsregel sinds 1 januari.

Vanaf het schooljaar 2021/2022 betekent het dat de lat hoger is gelegd voor de verschillende statussen. Voor het schooljaar 2024/2025 zijn de criteria voor status (inter)nationaal talent meer in lijn gebracht met criteria Meerjaren Opleidingsplan Tennis. Bekijk hier het talentprofiel 2024/2025 alle veelgestelde vragen (onderaan deze pagina).

Eenmaal per jaar ontvangt een speler een talentstatus. De KNLTB selecteert na de Nationale Junioren Kampioenschappen in augustus de spelers die in aanmerking komen voor deze status. De talentenstatus geldt dan voor het komende schooljaar. Zodra bekend is welke spelers een talentenstatus ontvangen informeert de KNLTB de spelers en hun ouders. Talenten die de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs maken, ontvangen eind februari hun eventuele talentstatus.

Naar het middelbaar onderwijs? 

Voor kinderen die in 2024 naar middelbaar onderwijs overgaan is het talentprofiel 2024/2025 vastgesteld. De procedure is als volgt voor de spelers met geboortejaar 2012:

 • Spelers met geboortejaar 2012 worden na de Junioren toernooien na week 5 beoordeeld op basis van de criteria
 • Komen deze spelers in aanmerking voor de beloftenstatus: dan ontvangen de spelers / ouders per mail daarvan een bericht vanuit de KNLTB; met de vraag of deze spelers daadwerkelijk naar het middelbaar onderwijs gaan.
 • Bij positief antwoord, wordt het voorstel van toekenning voorgelegd aan het NOC*NSF
 • Als het NOC*NSF positief reageert ontvangen de ouders van desbetreffende spelers vanuit de KNLTB de bevestiging van toekenning beloftenstatus
 • De status zal dan gelden vanaf maart 2024 /m september 2025

Keuze school

Ons advies is om in eerste instantie naar een school te zoeken die goed onderwijs biedt, en waar de ouders en speler een goed gevoel bij hebben en die qua reistijd (school-huis-training) goed is. Er zijn steeds meer scholen die mee willen denken / werken als onderwijs en sport een beetje in de knel komen. Aan de voorkant uitvragen en samen met school goede afspraken maken is hierbij belangrijk. Indien de speler zich goed blijft ontwikkelen kan het op latere leeftijd regelmatiger voorkomen dat onder schooltijd een toernooi gespeeld gaat worden, maar dan praat je vaak ongeveer vanaf halverwege de middelbare school. Onze ervaring is dat goede spelers meestal sport en school goed kunnen combineren zonder heel veel hulp/ vrijstellingen.

Beleidsregel

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook reguliere scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle sporters met een NOC*NSF-status. In de situatie dat de Topsport Talentschool te ver weg is, of niet de juiste opleiding biedt, raden we eerst aan om met de desbetreffende school in gesprek te gaan of er maatwerk in te passen is. Mocht dat niet het geval zijn dan kan de vervolgvraag zijn of de school de beleidsregel wil oppakken.

Faciliteiten zoals ontheffingen kunnen dan worden aangevraagd bij de directeur van de school. De school doorloopt vervolgens een aanvraagprocedure via het Expertisecentrum en het ministerie van OCW voor het mogen verlenen van de ontheffingen. Het Expertisecentrum VO en Topsport adviseert, informeert en ondersteunt deze ontheffingsscholen in het begeleiden van de individuele talentvolle sporter(s).

 

Veelgestelde vragen

Gerelateerd aan deze pagina

Jeugdopleiding

Jeugdopleiding