Jongen forehand focus

Jeugdopleiding

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit. Hiervoor moet een toptennisklimaat gecreëerd worden waarin elk talent met de juiste training en begeleiding zich optimaal kan ontwikkelen. Met het talent gestuurde programma ‘Five Steps to the Top’ wil de KNLTB met het instroomprogramma en de nauwe samenwerking met gecertificeerde tennisscholen de komende jaren meer Nederlandse tennissers in de wereldtop krijgen.  

Ben je nieuwsgierig hoe je een goede tennisser kan worden en hoeveel uur een prestatieve jeugdspelers gemiddeld op de baan zou moeten staat ten opzichte van een recreatieve jeugdspeler? Klik hier voor een handig overzicht.

Instroomprogramma (7 t/m 10 jaar)

Sinds 2020 faciliteert de KNLTB in samenwerking met tennisleraren het zogenoemde instroomprogramma voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar. Het instroomprogramma is bedoeld voor gedreven jeugdspelers met cluboverstijgend niveau. De instroomtrainingen bieden leergierige spelers, aanvullend op clubtrainingen, een uitdagende activiteit met gelijkgestemde leeftijdsgenoten en onder goede begeleiding.

Gecertificeerde tennisscholen (vanaf 10/11 jaar)

Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Deze scholen spelen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. Alle gecertificeerde tennisscholen leiden samen met de KNLTB de beste jeugdspelers op volgens het Meerjaren Opleidingsplan Tennis 'Route naar de top'.

Binnen de KNLTB Jeugdopleiding stroomt een talent straks van de vereniging door naar instroomtrainingen, vervolgens naar een gecertificeerde tennisschool en vandaar in een maatwerktraject van de KNLTB als jeugdspeler of als jonge prof.

Vanaf seizoen 2024-2025 verdwijnt de huidige opzet van gecertificeerde tennisscholen en keert de KNLTB een individuele subsidie uit aan selectiespelers in plaats van aan de gecertificeerde tennisscholen. Uiteraard blijft de samenwerking met de huidige gecertificeerde tennisscholen bestaan, zij blijven onderdeel van het netwerk van locaties waar prestatieve programma's gevolgd kunnen worden. Meer informatie over de verbeteringen in het KNLTB jeugdprogramma lees je hier. 

Talentstatus en school 

Om een professionele tenniscarrière te kunnen bereiken staan talenten veel uren op de baan. Om sport en school te combineren bestaan er Topsport Talentscholen. Voor het volgen van onderwijs op deze scholen een talentstatus nodig.