NJK 2022 - Finaledag

Vernieuwing NRT: de belangrijkste wijzigingen en best of ranking uitgelegd

De Nationale Ranglijsttoernooien (NRT) hebben een vernieuwing ondergaan met als doel de NRT en de open toernooien in de volle breedte te versterken om zo een nog beter topsportklimaat én een passender wedstrijdaanbod voor alle spelers te creëren. De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn: meer richting geven aan het wedstrijdaanbod, meer regie hebben in de samenstelling van de toernooikalender met aantal speelplekken en het niveau binnen de toernooien verhogen, waardoor spelers meer op niveau kunnen spelen. 

Deze vernieuwing heeft geleid tot een aantal belangrijke wijzigingen die in dit artikel verder worden uitgelegd. Daarnaast informeren we je over de nieuwe best of ranking, die meer in lijn ligt met de Junioren Tour en de internationale toernooien.

Belangrijkste wijzigingen

 • Nieuwe zwaartes: De huidige NRT**** t/m NRT* worden vervangen door de nieuwe zwaartes NRT-1000, NRT-500 en categorie 2. Hierdoor ontstaat er een duidelijkere splitsing tussen NRT’s en open toernooien.
 • Kwalificatieschema vervalt: Niet geaccepteerde spelers kunnen deelnemen aan het categorie 2 onderdeel van het NRT of een ander open toernooi in de buurt.
 • Punten voor KNLTB Ranglijst in categorie 2: Alle spelers in de categorie 2 onderdelen kunnen punten voor de ranglijst behalen, waardoor de open toernooien worden versterkt en spelers kunnen instromen in NRT-500. Dinsdag 16 april wordt de eerste KNLTB ranglijst volgens de nieuwe systematiek gepubliceerd op MijnKNLTB. 
 • Vaste schemagroottes bij NRT’s: Enkelspel Heren (schema 32), enkelspel Dames (schema 24) en dubbelspel (schema 8). In sommige gevallen wordt er een schema 16 gehanteerd in een speelweek met internationaal aanbod.
 • Duidelijkere regelgeving: Er zijn strengere regels omtrent terugtrekken, die gelijk zijn aan die bij internationale toernooien. Meer informatie hierover is te vinden in het Reglement Nationale Ranglijsttoernooien.
 • Verhoging prijzengeld: Het prijzengeld stijgt met iets meer dan 10%, waarvan het dubbelspel ook extra profiteert.
 • De inschrijving sluit 1,5 week voor aanvang van de toernooiweek, op dinsdag om 14.00 uur. Voorgaande jaren was dit op woensdag. De acceptatie vindt ook plaats op dinsdag.

Introductie nieuwe Best of Ranking

Naast de vernieuwing van de NRT introduceren we een nieuwe best of ranking die meer in lijn met de Junioren tour en de internationale toernooien. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • Positie op de KNLTB Ranglijst is gebaseerd op resultaten van de afgelopen 52 weken;
 • Voor de enkelspelranglijst tellen de beste 6 resultaten behaald in NRT’s en/of categorie 2 toernooien mee;
 • Voor de dubbelspelranglijst tellen de beste 4 toernooien mee;
 • Spelers met een positie op de ATP of WTA ranking verdienen bonuspunten voor de KNLTB Ranglijst;
 • Punten behaald in de oude NRT structuur worden tot april 2025 meegenomen in de berekening van de best of ranking. Omdat de best of berekend wordt op basis van de best resultaten van de afgelopen 52 weken worden toernooien volgens de oude structuur dus steeds verder uitgefaseerd.

Meer informatie over de best of ranking, puntentabellen en bonuspunten is te vinden in dit document en in het Reglement Nationale Ranglijsttoernooien. Op dinsdag 16 april wordt de eerste KNLTB ranglijst volgens de nieuwe systematiek gepubliceerd op MijnKNLTB.  

De vernieuwing van de Nationale Ranglijsttoernooien heeft geleid tot belangrijke wijzigingen, zoals nieuwe zwaartes, het vervallen van het kwalificatieschema en het versterken van de open toernooien. Daarnaast is de nieuw best of ranking geïntroduceerd, waarmee spelers op basis van hun prestaties in de afgelopen 52 weken, nu ook in de categorie 2 toernooien, een positie op de KNLTB Ranglijst kunnen verdienen.

Voor een overzicht van de inschrijfmogelijkheden van de toernooien verwijzen we je naar onderstaande stroomschema’s:

 • Stroomschema NRT
 • Stroomschema NRT & categorie 2 toernooien

Veelgestelde vragen