Rose

Nationale Ranglijsttoernooien zijn vernieuwd

Vanaf de start van het zomerseizoen (1 april) zijn de Nationale Ranglijsttoernooien (NRT) vernieuwd. Met deze ontwikkeling én de extra investering wil de KNLTB de NRT in de volle breedte versterken om een nog beter topsportklimaat creëren. Meer richting geven aan het wedstrijdaanbod, het niveau binnen de toernooien verhogen, waardoor spelers meer op niveau kunnen spelen én meer regie in de toernooikalender zijn de uitgangspunten. In dit artikel hebben we de belangrijkste verbeteringen op een rijtje gezet. 

Doel van de vernieuwingen

Uit onderzoeken en een uitgebreide data analyse van de afgelopen jaren blijkt dat de NRT niet meer voldoen aan de huidige behoeften van prestatieve spelers en organisatoren. Daarom is de vernieuwing van de NRT noodzakelijk. 

Per 1 april gaan we over op een nieuwe systematiek, met als doel: 

 • Meer richting geven aan het wedstrijdaanbod van de betere prestatieve Nederlandse spelers. We creëren een duidelijkere verdeling tussen NRT's en open toernooien waardoor het niveau binnen de toernooien wordt verhoogd zodat spelers ook meer op niveau kunnen spelen; 
 • Categorie 2 toernooien sterker maken om zo meer toernooiorganisaties/verenigingen de kans te bieden om toptennis op het park te laten plaatsvinden; 
 • Het voorkomen van het aantal terugtrekkingen door o.a. strenger toe te zien op onrechtmatige terugtrekkingen; 
 • Deelname aan NRT's aantrekkelijker maken voor spelers door het prijzengeld structureel te verhogen. Om dit te kunnen realiseren worden toernooiorganisaties financieel ondersteund door de KNLTB met subsidies voor de verhoging van het prijzengeld. 

Aan de vernieuwingen is een zeer uitvoerig proces voorafgegaan waarbij we informatie uit het veld hebben opgehaald en in diverse gesprekken geluisterd hebben naar de signalen en adviezen van spelers, toernooileiders én KNLTB afdelingen. Ook worden enkele succesvolle wijzigingen van de winter 2022-2023 meegenomen naar de zomer.

Nieuwe toernooistructuur NRT

De huidige NRT**** t/m NRT* worden vervangen door de volgende nieuwe zwaartes. Daarbij zijn ook direct de gewenste doelgroepen vermeld: 

 • NRT-1000: toernooien waar bij winst 1000 punten kunnen worden verdiend. Voor spelers met speelsterkte 1-2 en ranglijstposities 1 t/m 75. In de zomerkalender zijn 5 (maximaal 8) van deze toernooien gepland. Per speelweek is maximaal 1 toernooi mogelijk. 
 • NRT-500: toernooien waar bij winst 500 punten kunnen worden verdiend. voor spelers met speelsterkte 2-3 met ranglijstposities 50 t/m 200. Per toernooiweek worden maximaal 3 toernooien met deze zwaarte gepland.  
 • Categorie 2: open toernooien voor spelers met speelsterkte 2 tot en met 3/4.

Per speelweek wordt er een maximum van 1 NRT-1000, 3 NRT-500 en 2 cat-2 toernooien per provincie gehanteerd.

Overige belangrijke wijzigingen

De overige wijzigingen die samenvallen met de vernieuwing van de NRT zijn: 

 • Het kwalificatieschema vervalt. De niet-geaccepteerde spelers kunnen deelnemen aan het cat-2 onderdeel van het NRT of een ander open toernooi in de buurt;
 • Voor alle spelers in cat-2 onderdelen kunnen punten voor de ranglijst worden behaald. Hiermee versterken we de open toernooien en kunnen spelers instromen in NRT-500;
 • Vaste schemagroottes bij NRT's: enkelspel Heren (schema 32), enkelspel Dames (schema 24) en dubbelspel (schema 8). Soms wordt er een schema 16 gehanteerd in een speelweek met internationaal aanbod;
 • Voor terugtrekkingen gaan dezelfde regels gelden als bij internationale toernooien; 
 • Verhoging van het prijzengeld. Het prijzengeld stijgt met iets meer dan 10% waarvan het dubbelspel ook profiteert. De exacte verdeling per ronde vind je in de veelgestelde vragen op de website; 
 • Er komt een 'best of'-ranking die meer in lijn ligt met de Junioren Tour en de internationale ranglijsten. 

Samenstelling kalender

In de nieuwe toernooikalender voor 2024 is het aanbod van NRT toernooien beter afgestemd op de vraag van spelers én de planning van internationale toernooien in Nederland. Daarnaast houden we rekening met feestdagen, vakantieperiodes en de KNLTB-competities. Hierdoor ontstaat een kalender met vaste speelweken en speelschema’s om op deze manier het aantal speelplekken en het niveau te kunnen waarborgen. 

     

Start inschrijving 

Momenteel leggen we de laatste hand aan de vernieuwde puntentabel, de 'best of'-ranking en de hele ranglijstsystematiek. We hebben al in kaart gebracht wat de wijzigingen betekenen voor spelers. Wanneer het hele proces is afgerond worden spelers hier per e-mail over geïnformeerd.

Binnenkort openen we de inschrijving van de eerste NRT's in week 18. Spelers worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. 

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Hieronder hebben we de belangrijkste vragen met antwoorden voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via: wedstrijdtennis@knltb.nl.

Veelgestelde vragen