Arbitrage net opmeten lijnen Gravel

Reglementen Competitie en Toernooien

De KNLTB heeft alle statuten en reglementen verzameld op één centrale plek. Op de pagina statuten en reglementen vind je naast alle KNLTB-statuten en gedragscodes, ook alle reglementen zoals het Algemeen reglement, het Reglement Begripsbepalingen en alle reglementen die van toepassing zijn op competities en toernooien, zoals het competitiereglement en het toernooireglement. 

Competitiereglement

In het Competitiereglement staan alle regels met betrekking tot de organisatie en het spelen van competities. Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. Soms is er een aanvullend reglement zoals voor de Eredivisie.  

Ben je van mening dat een regel uit het reglement overtreden wordt, dan kan je dit melden bij de competitieleider van jouw vereniging. De competitieleider kan contact opnemen met de KNLTB en eventueel een verzoek doen tot het instellen van een onderzoek of een protest.  

Toernooireglement

In het Toernooireglement staan alle regels met betrekking tot de organisatie en het spelen van toernooien. Het reglement bevat de soorten toernooien, de financiële verplichtingen van een organisator van een toernooi, de spelregels, rustperioden en het aantal partijen dat op één dag gespeeld mag worden. 

Ben je van mening dat een regel uit het reglement overtreden wordt, dan kan je dit melden bij de KNLTB. 

Ook de reglementen voor de KNLTB Junioren Tour en de Nationale (Rolstoeltennis)ranglijsten zijn te vinden op de pagina statuten en reglementen