Meisje in de hitte water

Regels rondom hitte

In de zomermaanden kan het zo warm worden dat dit risico's meebrengt voor de gezondheid van de tennisspeler. Hitte wordt niet alleen bepaald door de temperatuur die de thermometer aangeeft, maar ook door de luchtvochtigheid. Op warme dagen met een hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Het lijkt dan alsof het veel warmer is dan de thermometer aangeeft. Bij hitte gelden speciale regels, zoals de KNLTB-hitteregel. Deze regels rondom hitte bevatten een aantal voorwaarden en maatregelen en worden hieronder toegelicht.

Bij temperaturen boven de 30°C kan het lichaam zijn warmte bijna alleen nog maar kwijt door transpiratie. Zweet moet verdampen om op die manier warmte aan het lichaam te onttrekken. Bij een hoge luchtvochtigheid kan het zweet echter niet meer goed verdampen. De hitte-index geeft aan hoe warm het aanvoelt door de temperatuur en luchtvochtigheid te combineren. De actuele hitte-index kun je hier checken. 

De KNLTB-hitteregel bevat een aantal voorwaarden en maatregelen die we hieronder voor je op een rij hebben gezet:  
(Artikel 42 van het Toernooireglement en artikel 48 van het Competitiereglement) 

 • De hitteregel gaat in bij een hitte-index van 34°C; 
 • De hitteregel is van toepassing op alle door de KNLTB goedgekeurde toernooien en competities;  
 • De toernooileider of verenigingscompetitieleider bepaalt of de grens van 34°C wordt overschreden en de hitteregel van kracht wordt;  
 • Bij inwerkingtreding van de hitteregel worden twee volledige sets gespeeld, met een beslissende wedstrijdtiebreak tot en met de 10 punten. Indien er reeds gebruik wordt gemaakt van korte sets, een beslissende wedstrijdtiebreak tot en met 7 punten en/of het Beslissend Punt Systeem, dan blijft dit van toepassing.
 • Indien er bij toernooien gebruik wordt gemaakt van een poulesysteem (met afvalsysteem of finalepoule) dan dienen alle beslissende sets in de desbetreffende poule op dezelfde wijze te worden gespeeld. 
 • Indien de hitte-index de 40°C overstijgt, worden alle partijen stilgelegd. 

Daarnaast adviseert de KNLTB competitie- en toernooiorganisaties om de volgende maatregelen te treffen: 

 • de banen voorzien van schaduwplaatsen (bijvoorbeeld parasols, overdekking) zodat spelers tijdens de wissel in de schaduw kunnen zitten (N.B. dit kan 10 graden in temperatuur schelen); 
 • het park voorzien van een automatische externe defibrillator (AED); 
 • een plek faciliteren waar de spelers terecht kunnen voor verkoeling kunnen (bijvoorbeeld een watersproeier, ventilator of een gekoelde ruimte); 
 • zorg voor voldoende water, gekoelde dranken en ijsblokjes; 
 • een opblaasbad met koud water neerzetten. Mocht één van de deelnemers oververhit raken, dan kun je deze snel laten afkoelen door de speler in het bad te leggen en eventueel nog ijsblokjes toe te voegen.