Tennis En Padel 900X600

Tennis en padel door jeugd t/m 18 jaar mag weer, wat nu?

De Nederlandse jeugd mag weer tennissen en padellen. Het kabinet heeft de maatregelen wat versoepeld, zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daar bij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Hoe nu verder? Wat doet de KNLTB en wat moet je als vereniging doen?

De jeugd t/m 18 jaar mag dus weer buiten sporten vanaf 29 april, daar zijn we blij mee. Want sporten is gezond, zowel fysiek als mentaal en dat hebben we juist nodig in deze tijd. Hoe nu verder?

Wat doet de KNLTB nu?

De afgelopen weken hebben we al veel voorbereidingen getroffen voor tennis en padel in de 1.5 meter samenleving. Hoe gaan we nu verder nu de jeugd weer mag sporten. Wat doet de KNLTB? Wat moet je als vereniging nu doen?

Stap 1: algemeen protocol afronden (vandaag)

Het protocol voor tennis en padel voor jeugd t/m 18 jaar wordt vandaag verder uitgewerkt voor verenigingen, spelers en leraren met aandacht voor het park, de baan en de bal. Hierin nemen we ook de adviezen en ideeën van verenigingen en leraren mee en toetsen we de praktische haalbaarheid. Het protocol wordt afgestemd met NOC*NSF.

Stap 2: protocol naar RIVM en VSG (Vereniging Sport & Gemeenten) (vandaag/morgen)

Het protocol laten we toetsen door RIVM en VSG. Gemeenten kunnen op basis van dit protocol verdere afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches maken; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Stap 3: delen protocol met verenigingen (uiterlijk vrijdag)

Het protocol met de richtlijnen wordt zo snel mogelijk aan verenigingen en leraren gestuurd, zodat zij de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Verenigingen moeten dit protocol voorleggen aan gemeente ter goedkeuring.

Ook wordt op basis van dit protocol een ‘toolkit’ ontwikkeld, zodat verenigingen en leraren snel en makkelijk kunnen opstarten binnen de geldende richtlijnen.

En verder

Tennis en padel hebben een laag risicoprofiel en onze verenigingen zijn goed georganiseerd, waardoor we de drukte op de verenigingen goed kunnen controleren en de regels kunnen handhaven. Daarom doen we ons best om tennis en padel ook weer mogelijk te maken voor alle andere leeftijdsgroepen. We bereiden ons dus voor op sport in de 1.5 meter samenleving voor iedereen.

Lees meer over de voorbereidingen van de KNLTB op sporten in de 1.5 meter samenleving in dit artikel.