Geld (1)

Overheid opent Noodloket voor eenmalige tegemoetkoming

Het ministerie van Economische Zaken heeft het Noodloket voor ondernemers geopend. Ondernemers en ook sportverenigingen kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus. Wat betekent dit voor jouw vereniging?

Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag 27 maart de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Maatregelen zoals het sluiten van alle sportaccommodaties. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

In het algemeen geldt:

  • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
  • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
  • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
  • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
  • Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met het oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
  • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, geen personele lasten;
  • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Meer info en aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kan je ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Wij bestuderen deze regeling en de impact ervan om te bezien in hoeverre getroffen verenigingen en sportondernemers hiermee geholpen zijn. Wij blijven samen met NOC*NSF in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gezamenlijk de schade aan de sportinfrastructuur in Nederland door de coronacrisis zoveel als mogelijk te beperken.