HK200529 398

Update over open toernooien, NRT's en KNLTB Junioren Tour

Heerlijk, we mogen weer tennissen! Ook sportkantines mogen waarschijnlijk open vanaf 1 juli. Zo gaan we steeds meer terug naar 'normaal'. De volgende stap zijn officiële wedstrijden. Eerder was de KNLTB genoodzaakt om, als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, alle open toernooien (tennis en padel) en NRT's te annuleren tot en met 2 augustus en de KNLTB Junioren Tour tot 20 juli. Hoe ziet de situatie er nu uit?

Momenteel wordt er druk gelobbyd in Den Haag en zijn er diverse gesprekken tussen het ministerie van VWS, NOC*NSF en de verschillende sportbonden over mogelijke versoepelingen voor het spelen van cluboverstijgende wedstrijden, want officiële wedstrijden zijn tot 1 september vooralsnog niet toegestaan. We verwachten dat hierover tijdens de officiële persconferentie op woensdag 24 juni meer duidelijkheid gegeven wordt.

De KNLTB heeft de intentie om de Junioren Tour vanaf 20 juli en de open toernooien en NRT's vanaf 3 augustus weer op te starten. Omdat de KNLTB wil anticiperen op de mogelijke versoepelingen met betrekking tot officiële wedstrijden nemen we uiterlijk begin juli de beslissing over de open toernooien en NRT's na 2 augustus en de Junioren Tour na 19 juli.

Mochten we kunnen starten met het spelen van toernooien dan zal waarschijnlijk de anderhalvemeter-regel, op of naast de baan, nog van kracht zijn. Hier zullen alle betrokken partijen, zoals de KNLTB, de verenigingen en de spelers op moeten anticiperen. Met elkaar moeten we voorkomen dat de druk op de parken tijdens toernooien te groot is en de anderhalvemeter in het gedrang komt.

NJK & KNLTB Junioren Tour

De KNLTB heeft de intentie om de Nationale Junioren Kampioenschappen (NJK) in Hilversum door te laten gaan, in de weken waarin ze gepland staan, binnen de geldende richtlijnen en in nauw overleg met NOC*NSF, de gemeente Hilversum en Tulip Tennis Center. Gezien de gereguleerde deelnemersaantallen en de heldere richtlijnen waarbinnen de NJK, maar ook de Junioren Tour toernooien gespeeld worden, zijn deze toernooien bij uitstek geschikt als proeftuin voor de verdere opstart van toernooien. Vanzelfsprekend staat de gezondheid van de spelers en een ieder die betrokken is bij de organisatie van deze toernooien voorop. De mogelijke versoepelingen moeten duidelijkheid geven of de NJK en de Junioren Tour ook daadwerkelijk doorgaan.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over toernooien en alle andere vragen rondom tennis en het coronavirus.