KNLTB Vlag wapperen wind

Meer plezier en meer wedstrijden door regelverandering voor walk-overs tijdens toernooien

Door deelname aan competitie en toernooien kan je jezelf op sportief gebied verder ontwikkelen. Wanneer je steeds beter wordt krijg je ook meer plezier in de sport. Helaas zien we de afgelopen jaren dat het voor veel tennissers een steeds grotere uitdaging wordt om deelname aan toernooien in te passen in de drukke agenda’s. Uiteindelijk leidt dit tot een trend van minder deelnemers en minder toernooien. Daarnaast zien we een toename van het aantal walk-overs: spelers die zich afmelden voor een wedstrijd, waardoor de tegenstander automatisch wint.

Trend ombuigen

Ook toernooileiders van verschillende soorten toernooien en bondsgedelegeerden herkennen het beeld van het toenemende aantal walk-overs – ze worden met steeds meer gemak gegeven, want het heeft nu geen consequenties voor je rating. Daarnaast zien we bij spelers in hogere categorieën calculerend gedrag. De toename leidt regelmatig tot opmerkingen, klachten en algemene onvrede van toernooiorganisaties en spelers, terwijl deelnemen aan toernooien juist leuk en uitdagend moet zijn. Een belangrijke reden voor de KNLTB om goed na te denken over eventuele manieren om deze trend om te buigen. Een toenemend aantal walk-overs draagt immers niet bij aan het achterliggende doel van stimulering van deelname aan toernooien: meer mensen met meer plezier laten tennissen. Want schrijf je je eenmaal in voor een toernooi, dan wil je zoveel mogelijk wedstrijden spelen en is het jammer als ze op het laatste moment niet doorgaan.

Na een analyse van de cijfers én gesprekken met betrokkenen zoals toernooiorganisaties, bondsgedelegeerden en spelers introduceert de KNLTB, naast het aanbod van nieuwere kortere toernooivormen de volgende regelverandering om het aantal walk-overs tijdens toernooien te verminderen:

Walk-overs in het enkelspel tijdens toernooien gaan vanaf 1 juni meetellen voor je rating

Vanaf 1 juni 2019 gaan walk-overs in het enkelspel tijdens toernooien meetellen voor je rating. Concreet betekent dit dat je een negatief resultaat ontvangt als je een walk-over geeft en positief resultaat krijgt als je een walk-over krijgt. Hieronder hebben we de belangrijkste uitgangspunten voor deze regelverandering voor je opgesomd:

  • Walk-overs tellen vanaf 1 juni mee voor je rating (Dynamisch Speelsterkte Systeem)
  • Een walk-over betekent een negatief resultaat van -1 voor de persoon die een walk-over geeft en een positief resultaat van +1 voor de persoon die hem krijgt
  • Het geldt alleen voor walk-overs in het enkelspel
  • Het geldt alleen voor walk-overs tijdens toernooien (en niet tijdens competitie)
  • Het geldt voor alle open toernooien (junioren/ senioren), NRT’s en de KNLTB Junioren Tour (inclusief verliezersronde)
  • Het geldt voor alle toernooispelers; er zijn geen uitzonderingen, wat betekent dat de regel ook geldt als iemand een walk-over moet geven door een blessure, of door een verhindering op het laatste moment. Spelers dienen een weloverwogen beslissing te nemen voor welke toernooien ze zich inschrijven
  • Proeftijd van 1 jaar, daarna gaan we de regelverandering evalueren en waar nodig aanpassen

Deze regelverandering én het aanbod van de nieuwe kortere toernooivormen moeten ervoor zorgen dat het aantal walk-overs tijdens toernooien zal afnemen, wat uiteindelijk bijdraagt aan het doel om meer mensen met meer plezier meer wedstrijden te laten spelen.

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over de regelverandering.