Carmen Def

Volwassenen mogen weer de baan op. Hoe organiseer je dat?

Goed nieuws! Na de jeugd mogen nu ook volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen en padellen. We helpen alle verenigingen graag om dat zo goed mogelijk te organiseren, zodat iedereen met plezier de baan weer op kan. 

Het kabinet heeft woensdag bekend gemaakt dat vanaf 11 mei buitensporten (niet-contactsporten) zijn toegestaan voor alle leeftijden, onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor heeft NOC*NSF in samenwerking met de VSG en sportbonden een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld, dat is getoetst en goedgekeurd door het Ministerie van VWS en het RIVM. De toepassing van het algemene Sportprotocol kan per gemeente verschillen, dus lokale afstemming is noodzakelijk. Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven. 

Op basis hiervan heeft de KNLTB specifieke richtlijnen voor tennis en padel opgesteld. Het is belangrijk dat we de sport gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dat geldt ook voor tennis en padel. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis en padel in de anderhalvemetersamenleving. Want het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen.  

Op de baan 

Het advies in deze fase tot 1 juni is dan ook om vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers per baan toe te staan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Een toezichthouder is verplicht bij jeugd tot en met 18 jaar. Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per baan, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen. 

Het organiseren van interne wedstrijden/wedstrijdvormen (geen DSS/niet club overstijgend) op de vereniging is mogelijk. Uiteraard binnen de geldende richtlijnen, dus alleen enkelspel. Niet eerder dan 1 juni kunnen we het vrijspelen en de wedstrijdvormen dan verder uitbreiden naar 4 spelers per baan, mits de situatie het toelaat. We zullen hierover in de week van 25 mei communiceren.  
 
We zijn nog in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS in hoeverre clubhuizen, sportkantines en verenigingshoreca met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen. Zodra duidelijk is wat dit voor tennis- en padelverenigingen betekent, zullen we je hierover informeren. Alle officiële KNLTB toernooien tot en met 14 juni zijn geannuleerd. In de loop van volgende week volgt meer informatie over de toernooien tot 1 september.  

Aan de slag 

Mede door de inzet van veel vrijwilligers hebben al veel verenigingen en leraren de afgelopen week laten zien dat tennis en padel in de anderhalvemetersamenleving goed uit te voeren zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat verenigingen en leraren ook de komende fases kunnen organiseren en de veiligheid kunnen waarborgen, waarbij de gezondheid voorop blijft staan. Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid om dit goed op te pakken. Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord. 
 
De KNLTB adviseert alle verenigingen en leraren om zich te houden aan het algemene Sportprotocol en de specifieke richtlijnen voor tennis en padel op te volgen. Met het stappenplan kan je aan de slag om sporten op jouw vereniging voor iedereen mogelijk te maken. We raden je aan het plan voor jouw vereniging af te stemmen met de contactpersoon binnen jouw gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van jouw vereniging de adviezen op te volgen en te handelen volgens de lokale regels. 

Het algemeen protocol, de sport specifieke richtlijnen, stappenplannen, promotiematerialen en veelgestelde vragen zijn allemaal gebundeld in de KNLTB Corona Toolbox. Dé plek voor verenigingen en leraren met alle informatie voor het opstarten van tennis- en padelactiviteiten in deze coronatijd.