KNLTB Vlag wapperen wind

Voorjaarscompetitie 2019: minder competitiesoorten, aantrekkelijker aanbod

De harmonisatie van het competitieaanbod was voor de KNLTB de afgelopen jaren  een belangrijk thema. Het aantal competitievormen was onder de vlag van de KNLTB in de loop der tijd gegroeid naar ruim 300, inclusief veel specifieke, regionale vormen. Het leverde een onoverzichtelijk en versplinterd competitieaanbod op. Mede door het wegvallen van de districts- en regiogrenzen gaat dat veranderen. Het aanbod is voor dit jaar teruggebracht tot 90 competitievormen, met vooral voordelen voor de spelers: minder niveauverschillen binnen de klassen wat kan resulteren in spannende duels, kortere reisafstanden voor verenigingen gelegen in de buurt van een ander voormalig district én meer variatie in tegenstanders.

Het totaal aantal competitievormen kon ook omlaag door samenvoeging van competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen, omdat bleek dat de leeftijden in de verschillende leeftijdscategorieën van deze competities vaak identiek waren. Bovendien was in sommige categorieën het aantal deelnemers zo laag, dat er geen sprake meer was van een competitieve, aantrekkelijke competitie. Ook in die gevallen is veelal besloten tot samenvoeging van de soorten, waardoor er weer een goed bezette, competitieve competitie ontstaat.

Leuke uitdagende wedstrijden en meer afwisseling in tegenstanders

Deelnemen aan de competitie is vooral leuk als je veel wedstrijden tegen (nieuwe) tegenstanders van vergelijkbaar niveau kan spelen en geen uren hoeft te reizen naar je competitiewedstrijd. Juist die elementen kwamen echter in gevaar door de grote versnippering van het competitieaanbod. Ook dit waren belangrijke redenen om in actie te komen. Het eindresultaat is een uniform, overzichtelijk competitieaanbod, aangevuld met een aantal regio-specifieke competitiesoorten. Maar wat betekent deze harmonisatie dan concreet voor dit jaar?

Nieuwe samenstelling voor piramide van klassen

De wijzigingen houden vooral in dat voor de samenstelling van de piramide van de verschillende klassen en de indeling van de gehele competitie min of meer is begonnen met een schone lei. Met uitzondering van de landelijke competitie op zondag, zijn alle ploegrechten voor de competities van maandag tot en met zaterdag komen te vervallen. De Verenigingscompetitieleiders (VCL) hebben voor elk team dat zich heeft aangemeld voor de Voorjaarscompetitie, eenmalig een nieuwe ploegopgave moeten doen. Met die informatie delen de Competitiemanagers de klassen momenteel volledig opnieuw in op basis van het ploeggemiddelde. Deze nieuwe klassenindeling is daarom ook niet te vergelijken is met klassenindeling in de oude situatie. Door het indelen op ploeggemiddelde, wordt ieder team ingedeeld in een klasse waarin zij meer gelijkwaardige tegenstanders zullen treffen. Vanaf volgend jaar wordt er dan weer ingedeeld op basis van ploegrechten (promotie/degradatie).

De competitie-indeling wordt op 1 maart bekendgemaakt via MijnKNLTB.nl.