KNLTB Vlag wapperen wind

Meer leuke, uitdagende toernooien, minder walk-overs

Door het spelen van wedstrijden word je steeds beter en krijg je meer plezier in de sport. Deelname aan de competitie en het spelen van toernooien is daarbij van groot belang, maar door de drukke agenda’s is deelname aan een ‘klassiek’ weektoernooi voor veel tennissers een steeds grotere uitdaging. Het leidt de afgelopen jaren tot een trend van minder deelnemers, minder toernooien en een toename van het aantal walk-overs: spelers die zich afmelden voor een wedstrijd, waardoor de tegenstander automatisch wint. In 2012 werd er in 6,7% van de wedstrijden een walk-over gegeven, terwijl dit aantal in 2018 gegroeid is naar 9,5%. De meeste walk-overs worden gegeven in het enkelspel.

Trend ombuigen

Ook toernooileiders en bondsgedelegeerden herkennen het beeld van het toenemende aantal walk-overs – ze worden door spelers met steeds meer gemak gegeven en leiden regelmatig tot opmerkingen, klachten en algemene onvrede van spelers. En dat terwijl toernooien juist leuk en uitdagend moeten zijn. Redenen genoeg voor de KNLTB om goed na te denken over eventuele manieren om deze trend om te buigen. Een toenemend aantal walk-overs draagt immers niet bij aan het achterliggende doel van stimulering van deelname aan toernooien: meer mensen met meer plezier laten tennissen. Immers, wanneer je je eenmaal inschrijft voor een toernooi, dan wil je zoveel mogelijk wedstrijden spelen en dan is het jammer als ze op het laatste moment niet doorgaan. Bovendien is het ook voor toernooi-organisaties, die zich inzetten om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van wedstrijden, teleurstellend en lastig als er door walk-overs gaten vallen in het schema.

Oplossingen

Nieuwe, kortere toernooivormen zoals het dagtoernooi of weekendtoernooi komen tegemoet aan de wens van veel tennissers. Ze zijn makkelijker te plannen in de drukke agenda en stellen mensen in staat deel te nemen aan een toernooi zonder een gehele week in de agenda te blokken. Het moet leiden tot meer enthousiaste, gemotiveerde deelnemers en dus ook tot minder walk-overs. Na een analyse van de walk-over-cijfers en gesprekken met een groot aantal betrokkenen zoals toernooiorganisatoren, toernooileiders, bondsgedelegeerden en spelers, kijkt de KNLTB nu naar aanvullende oplossingen om het aantal walk-overs terug te brengen. Binnenkort hoopt de KNLTB meer over deze oplossingen te kunnen melden.