Tennisser glijdt slide op gravel

Overschrijving

Als een speler besluit om in een bepaald jaar voor een andere vereniging competitie te gaan spelen dan de vereniging waarvoor hij dat in het jaar ervoor deed, moet die speler de zogenaamde overschrijvingsbepalingen van het Competitiereglement in acht nemen.

In het Competitiereglement (CR) is hierover het volgende bepaald:

Lidmaatschap 'oude' vereniging opgezegd

Een speler die in enig bondsjaar voor een bepaalde vereniging Voorjaarscompetitie heeft gespeeld mag in het daaropvolgende jaar voor een andere vereniging spelen als hij het lidmaatschap van eerstgenoemde vereniging vóór 1 november van eerstgenoemd bondsjaar schriftelijk heeft opgezegd.

Lidmaatschap 'oude' vereniging niet (tijdig) opgezegd

Als een speler wel lid wil blijven van de vereniging waarvoor hij competitie speelde, of het lidmaatschap van die vereniging niet tijdig heeft opgezegd, dan mag die speler in het daaropvolgende jaar alleen maar voor een andere vereniging competitie spelen als:

  • hij vóór 1 november van dat bondsjaar zowel eerstgenoemde vereniging als de LCW schriftelijk heeft medegedeeld het daaropvolgende jaar niet beschikbaar te zijn om voor die vereniging competitie te spelen, ofwel
  • voor het begin van de competitie eerstgenoemde vereniging tegenover de Landelijke Commissie Wedstrijdtennis schriftelijk heeft verklaard er geen bezwaar tegen te hebben dat die speler voor een andere vereniging competitie gaat spelen.

De schriftelijke verklaring als hierboven bedoeld kan worden gedaan via het overschrijvingsformulier. Dit formulier is hieronder te downloaden.